IKEA og Fn´s bærekraftsmål

I neste del av kurset Digital Markedsføring, har vi fått til oppgave å velge en bedrift/organisasjon som har høy fokus på FNs bærekraftsmål. Jeg har valgt å skrive om Ikea, så i dette blogginnlegget skal jeg prøve å påpeke hvilke av FNs bærekraftsmål er mest relevante for Ikea. Ikea har god og sterk tro på at de skal klare å bli mer miljøpositive innen året 2020. De har opprettet planer, og strategier for hvordan de velger å oppnå disse visjonene. De har opprettet en “People & planet positive” plan, som går ut på å lage nye bærekraftige strategier, som kan hjelpe Ikea med å forandre seg til en mye mer miljøpositiv organisasjon. Ikea mener at de skal forandre sine industrier innenfor deres verdikjede, og dette vil da føre til et bedre liv for mennesker rundt omkring i verden. 

Ved å gjennomgå de sytten ulike bærekraftsmålene, så kom jeg til en konklusjon om å ta utgangspunkt i tre av disse. Disse passet best til den organisasjonen jeg har valgt å diskutere om. 

Mål nummer 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst: 

Forskning som FN har gjort, tilsier at det er omtrent halvparten av hele befolkningen i verden tjener så lite, at det er nærmest umulig å leve på denne lønningen for familier. Hensikten med dette målet som FN har bestemt, er at organisasjoner må lage flere arbeidsplasser, som sikrer at flere av befolkningen i verden kan få jobb som de kan leve av. Planen er at dette skal realiseres innen år 2030.

Ikea er en organisasjon som bidrar ganske sterkt med denne mål oppnåelsen som er satt, organisasjonen har 422 lokaler på 50 ulike markedsplasser rundt i verden. Møbel kjeden er sterkt opptatt av å bidra til en positiv påvirkning i de ulike samfunnene som de opererer i. Dette bidrar til å skape faste og pålitelige arbeidsplasser, i tillegg til at Ikea bidrar til en bedre økonomisk vekst i samfunnet. Fra året 2015 så lanserte Ikea en ny type time lønnings system, som fungerer etter behovene til hver enkelt ansatt. Dette har de gjort, for å sikre at ingen kan bestemme hva deres ansatte skal få i lønn, men at dette bestemmes internt i organisasjonen i samarbeid med ansatte. I tillegg så har Ikea lansert et nettbasert program, som bidrar til enklere læring av de ansatte. Programmet heter My learning, dette programmet gjør at de ansatte får god Face to Face og digital læringsløsning. 

Mål nummer 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Dette FNs målet går ut på bærekraftig forbruk og bærekraftig produksjon av produkter og tjenester. Målet forutsetter at organisasjoner skal klare å gjøre større ting med mindre bruk av ressurser.

Ikea er en organisasjon som har høyt fokus på avfallsreduksjon og er svært opptatt av resirkulering, når de produserer sine produkter. Ikea prøver å transformeres om til en sirkulær organisasjon, og oppnå klima positivitet rundt om i verden. Ikea er opptatt av å regenerere ressurser, og beskytte det økosystemet som er i verden. Ikea har ambisjoner om å bruke 100% fornybare, og resirkulerte materialer til å produsere produktene sine innen 2030. Ikea har også innført andre strategier for å redusere mat avfall, i 2016 satt Ikea i gang et tiltak som heter “Food is precious”. Ikea har satt i gang dette initiativet for å prøve å kutte ut mat avfallet med 50% i løpet av 2020. Ikea har så langt klart å redusere 1,400 tonn mat avfall, dette tilsvarer cirka 3 millioner måltider til sammen. 

Mål nummer 13: Stoppe klimaendringer 

Klimaendring er det temaet som er mest populært i dagens samfunn, dette fordi disse endringene skjer raskere enn først forventet. Organisasjoner må begynne å satse på fornybare energikilder og klimavennlige industri systemer, disse tiltakene hadde hjulpet verden å forebygge klimaendringene. 

Ikea er en organisasjon som er sterkt fokusert på å redusere energi konsumet, og organisasjonene jobber stadig med å bli energi positive i løpet av 2020. Dette er et av hoved prioriteringene til organisasjonen. 

Ikea har siden 2008 prøvd å øke effektiviteten av sine energi forbrukende produkter, de har klart å øke effektiviteten med 50%. Ikea har også installert cirka 700.000 solcelle paneler rundt omkring i verden i de lokalene de eier. Dette bidrar til at Ikea kan bruke sol energi, til å drive maskiner i sine lokaler. Ikea er en stor eier innenfor vindturbiner rundt i verden, de har cirka 327 stykker som de opererer med. Ikea har også investert store penger på sol og vind energi, estimatet på investeringen er på 1.6 milliarder av dollar. 

Ikeas tre fokusområder: 

Disse tre hovedfokusområdene skal hjelpe Ikea å bli mer positive for mennesker, planeten og klimaet i verden.

Dette var det jeg hadde å si om Ikea´s visjoner i forhold til Fn´s bærekraftsmål. Hvis du lurer på noe mer, så er det bare å sjekke kildene jeg har brukt, der står det masse info om hva Ikea gjør for verden. Takk for tiden!

https://www.ikea.com/ms/en_US/pdf/people_planet_positive/IKEA_Sustainability_Strategy_People_Planet_Positive_v3.pdf

https://www.ikea.com/no/no/this-is-ikea/sustainable-everyday/

https://newsroom.inter.ikea.com/news/ikea-aims-to-cut-food-waste-by-50–with-new-food-is-precious-initiative/s/efde35e5-2909-4d45-be75-ff5f7941d092

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

/Murat Mehaj