Stegene som kan hjelpe deg å bygge en vekst maskin

Dagens blogg handler om å velge et godt dybdeinnlegg på engelsk, og oversette dette på norsk. Jeg har valgt å oversette en artikkel som er skrevet av Brian Balfour, som handler om hvordan man kan bygge en vekstmaskin. 

Skrevet av Brian Balfour 

Publisert 24. September, 2014. 

Når jeg skal veilede nye bedrifter i vesktrategier, er hovedtemaet oftest om «hvilken strategi er det man skal bruke for å skape vekst for en bedrift? » i starten prøvde jeg alltid å gi folk gode svar, men svare føltes aldri helt riktige. Jeg har nettopp blitt kjent med denne personen, jeg har ingen informasjon om personens bedrift eller om deres kundegruppe. Med tiden lærte jeg at dette spørsmålet stammet fra søket om å finne en hemmelig oppskrift som kunne løse alle deres vekst problemer. 

Når dette spørsmålet pleier å oppstå nå i denne tiden, har mitt svar blitt ganske forandret. Jeg pleier å trekke opp skuldrene og svarer med at «jeg har ikke peiling». Mitt svar blir ofte møtt med ansiktsuttrykk som om jeg har ødelagt all deres håp. Etter en stund med stillhet, begynner jeg å fortelle at de må heller satset på å etablerer vekstprosess, fremfor å satse på å lete etter strategier i første omgang. 

Det er 4 ulike grunner til hvorfor jeg prøver å understreke at prosessen må komme før strategiene. 

Prosess?!?!?! Virkelig?

1. Vekst tilsvarer summen av alle små deler. 

Internettet er forelsket i historier om vekstkurver som den demonstrert nedenfor på bildet. Som et resultat av disse historiene om vekstkurver pleier alle å ha et høyt fokus på hva som skjedde rett før veksten økte drastisk. Og så prøver folk igjen å prøve å se etter den magiske tingen som skapte den vekstøkningen i første omgang. 

Det man egentlig burde fokusere på er alle de essensielle tingene som ble utført før kurven begynte å øke? Hva ble utført av bedriften for å opprettholde veksten i en lengre periode? Og hvordan fant de ut hva som trengs å utføres for å fremme vekst. 

Realiteten når en bedrift vokser er at det egentlig ikke finnes noe hemmelighet eller snarvei. Dette vil ikke nødvendigvis ikke bety at du ikke vil oppnå originale resultater, det vil man absolutt gjøre med tiden. Originale resultater pleier å stamme fra en sammensetning av ulik lærdom fra flere tidligere utførte eksperimenter. Disse resultatene kommer fra å være kjent med kanaler, sitt produkt og sin kundegruppe bedre enn andre aktører i markedet, og man må lære å ta informative risiko basert på lærdommen bedriften har. Mennesker som pleier å fokusere på strategier fra første omgang, har ofte en tendens til å prøve å finne ulike snarveier som gir resultater. Disse bedriftene pleier ofte å spre seg rundt i markedet for å finne nye strategier, og bedre strategier eller så prøver de å finne nye kanaler som de har blitt informert om. Disse prøver å søke etter gull på slutten av regnbuen, fremfor å bruke den tiden og informasjonen som de har fra tidligere eksperimenter til å ta gode beslutninger ut ifra det de har lært. 

2. Endringshyppigheten akselererer 

Hvis man ser ut ifra de siste 18 månedene, så kan man se at hver eneste store kunde-oppkjøpskanal har vært gjennom noen elementære endringer. Her er noen av kanalene som har måttet endre seg. 

Det som kanskje har fungert for Facebook for 3 måneder tilbake, vil ikke nødvendigvis bety at det fungerer i dag også. Og det som kanskje fungerer per dags dato vil mest sannsynlig ikke fungere etter 3 måneder. Dette er noe som gjelder nesten alle store kanaler. Noen kanaler er tregere på endringer, men en ting er sikkert og det er at de må endre seg uansett til syvende og sist. 

Hvis man ser på resultater på makronivå ut ifra de siste 15 årene som har gått, så kan man se at det er spesielt to viktige trender som skiller seg. Nr-1, nye kundeoppkjøpskanaler blomstrer frem raskt. Nr-2, effektivitetssyklusen pleier å skje på et mye raskere tempo enn før. 

Endringsraten på kundeoppkjøp er jordens raskeste, og denne farten øker konstant, Det er essensielt at vekst gruppene må forbedre seg og være mye raskere til samme tid for å klare å sikre seg skritt foran andre i konkurransen. 

3. Det som har fungert for andre, fungerer ikke nødvendigvis for deg. 

Hvis du kanskje er litt som meg, så vil du sannsynligvis måtte trenge å lese deg opp på materialer angående hva andre har gjort for å vokse. Det finnes ingen form for nøkkel eller hemmelighet når man skal gjøre dette. Man må bare ta alt man leser som en form for inspirasjon, og ikke en hemmelig oppskrift. 


Å kopiere andres metoder for vekst vil aldri kunne føre deg til suksess, på grunn av disse punktene som er listet nedenfor. 

Ditt Publikum er annerledes 

Ditt produkt er annerledes 

Dine Kunders livssyklus er annerledes 

Din Forretningsmodell er annerledes. 

4. Bedriften trenger en maskin 

Suksessen bak et vekst team er ikke å finne enkle snarveier og finne kun en form for vekstrategi. Suksessen ligger bak å bygge en form for vekstmaskin. For å bygge en Vekstmaskin så er tre komponenter viktige: 

 1. Skale-barhet
 2. Forutsigbarhet 
 3. Repetisjonsbarhet

En maskin er satt sammen for å kunne produsere en kundebase som kontinuerlig øker. Maskinen er den som prosesserer selve strategien, og prosessen er den som skaper maskinen. 

Elementer som stammer fra gode prosesser. 

Jeg bruker som regel en prosess som jeg har skapt av gammeldagse vitenskapelige metoder, som består av delvis Lean Startup med en kombinasjon av mine egne metoder og tanker. Det er viktig å forstå at det faktisk ikke finnes noen riktig, eller perfekte vekstprosesser. Det viktigste og beste man kan gjøre er å faktisk ha en vekstprosess, fokusere seg på denne og prøve å forbedre den med tiden som går. Jeg har sterkt tro på at alle vekstprosesser må ha noen grunnelementer for å fungere, og gi resultater. 

 1. Finne måter for å kunne sette mål som støtter din vekst 
 2. Finne en strukturert metode for å konstant tilegne nye vekst-ideer og ulike eksperimenter 
 3. Finne metoder som hjelper å prioritere de utførte eksperimentene 
 4. Finne en effektiv metode for å designe disse spesifikke designene 
 5. Det er viktig å analysere alle eksperimenter selv de som ikke var vellykkede
 6. Det er viktig å dele lærdommen med andre i teamet, og lære å implementere disse tilbake i selve eksperiment listen  

Hvis man gjennomfører disse 6 ulike tingene, så har jeg sterk tro på at du er på en riktig retning mot suksess. 

Hva er det som gjør prosesser så spesielle ?


Dette er et spørsmål jeg ofte får stilt av andre. Folk pleier også å etterspørre maler på ulike dokumenter som blir brukt i bedriften. For å punktere noe så syns jeg ikke at noe av det vi pleier å gjøre er spesielt. Suksessen bak en vekstprosess ligger fra å kunne opprettholde fokuset på å holde seg til en bestemt prosess fra starten av, dette er noe som 90% + av alle bedrifter ikke pleier å gjøre. En prosess kan være hard og oppfattes som ganske kjedelig til tider. Derfor er det enkelt å miste fokus på prosessen du har bestemt deg for, og prøve å lete etter en annen som kanskje virker bedre for deg. Det er ikke vits å prøve å følge mine prosesser til punkt og prikke, eller å prøve å følge de samme dokumentene som jeg har fulgt. Det er bedre å fokusere på å kunne etablere de 6 elementene som ble nevnt oppe i teksten, i enn prosess som faktisk fungerer for bedriften og vekstteamet. 

I det innlegget som jeg har oversatt av Brian Balfour tar han en uventet manøver, når han bruker tiden på å forklare hvordan vekstprosesser kan skape suksess. Men han punkterer fortsatt at det ikke finnes noen hemmelig oppskrift, og ingen snarveier, dette er den realiteten han fortsatt prøver å holde fokus på i løpet av teksten. Han sier at man må bare analysere de ulike elementene som har en påvirkning på din bedrift, og bruke den informasjonen som du har tilegnet til å etablere gode planer. Det er viktig å holde seg til den bestemte planen, all den informasjonen man tilegner seg er nøkkelen til alt som hender. 

Jeg legger ved den originale artikkelen og legger til en video over hva Brian Balfour er god for. 

Kilde:

https://brianbalfour.com/essays/growth-process-first-tactics-second

OKR

I denne ukens blogg skal jeg ta meg tiden til å forklare hva OKR er, og hvordan det blir brukt aktivt i bedrifter rundt i verden. 

Hva er OKR?

Vår foreleser Karl Philip Lund tok tiden til å forklare litt for oss om hva OKR egentlig er, og hvordan vi aktivt kan ta i bruk disse for vår eksamensoppgave. OKR er en type rammeverk for målstyring som videre skaper enighet, og engasjement rundt ulike målsetninger en bedrift har. Samtidig som rammeverket bidrar til å sikre at alle i bedriften jobber i samme retning som målene. Objective forteller om hvilke måloppnåelser bedriften er ute etter, og Key Results er de målbare beregningene man kan gjøre for å sjekke om man beveger seg i riktig retning for å nå målet. Vi skal i vår eksamensoppgave ta i bruk dette rammeverket for å fastsette et mål som vi skal nå, samtidig som vi presenterer del mål som kan bidra til at vi klarer å nå målet. Målene bør være ganske vanskelig å oppnå, dette fordi at vi må sette inn ganske mye innsats og tid for å oppnå resultatet vi er ute etter. Key Results kan måles ved hjelp av en score fra 1/10 til 10/10. Det vil da si 1/10 er det svakeste mens 10/10 er det sterkeste resultatet.

Mange bedrifter som oppnår gode resultater er aktive brukere av OKR rammeverket aktivt, men man kan trygt si at det er også mange bedrifter som ikke bruker OKR i det hele tatt. Bruken av OKR har ført til at mange bedrifter har møtt suksess i markedet, grunnene til dette er at det er enkelt å bruke samtidig som at det bygger opp et godt samarbeid internt i bedrifter på tvers av ulike avdelinger. OKR oppfordrer alle ansatte i bedriften til å jobbe mot de samme målene, dette medfører til økt engasjement og motivasjon når prosessen er i arbeid. 

Hvordan Ta I Bruk OKR i Bedrifter?

OKR sikrer at bedrifter setter seg realistiske mål som er oppnåelige, og disse målene skal helst være korte samtidig som de er komfortable å jobbe seg mot for de ansatte.  Essensen i OKR er å sette mål som er mest mulig konkrete, og det bør ikke være flere enn ett eller to mål av gangen. De ansatte i bedriften må være godt kjent med målene, sånn at de vet hvordan de skal jobbe seg mot disse. Samtidig får de ansatte en oversikt over hva som hender innad i bedriften. Man må også utarbeide strategier for hvordan disse målene skal oppnås med høy grad av effektivitet. Man må kjøre gjennomganger ofte for å få en oversikt over hvor man ligger an med måloppnåelsen, resultatene må kunne være målbare. 

Det er viktig med gjennomganger minst to ganger i løpet av et halvt år, for å sette opp strategier som bidrar til en enklere måte for måloppnåelsene. Essensen med gjennomgangene er for å se hvordan man ligger an i fremgangen og hvilke resultater har man har fått på plass. Dette kan ofte oppfattes som en belastning for de ansatte, men dette er viktig å gjennomføre for å holde en oversikt over hvordan man har beveget seg mot målene. Jo oftere bedriften gjentar målene blant de ansatte, jo mer fokuserte blir de ansatte på de målene som er satt. Dette bidrar til at de ansatte husker målene bedre, samtidig som motivasjonen øker for å oppnå de resultatene som er forventet av bedriften. Man må måle fremdriften ofte, for å få en oversikt over hvordan man ligger an og om det trengs å utføre justeringer på veien for å treffe bedre på resultatene. Hvis man oppdager at gjennomførelsen for å oppnå de ønskelige målene er for lave, må man utføre justeringer i henhold til disse for å kunne sette høyere mål fremover i prosessen. 

Grunner Til Å Bruke OKR 

Vår foreleser Karl Philip har skrevet en oversiktlig tekst om OKR, hvor han spesielt har konkretisert fire relevante grunner til å bruke OKR i en bedrift. 

 • Han konkluderer med at OKR bidrar til at alle ansatte i bedriften får en oversikt over hva som er viktig, fordi kun det viktigste blir tatt med i en OKR “analyse”. OKR skal være så konkret og oversiktlig som mulig. 
 • De ansatte i bedriften får en oversikt over hva som foregår internt. Denne involveringen av de ansatte bidrar til at motivasjonen øker og at veien mot måloppnåelsen blir enklere og kortere. Siden alle jobber i samme retning. 
 • Bedriften får en oversikt over hvordan de ligger an i prosessen for måloppnåelsen. Denne oversikten får de ved å holde ca. 4 møter årlig, der de gjennomgår målet, hva de har oppnådd så langt og fremskrittene de har gjort. 
 • De viktigste målene i bedriften får førsteprioritet, fordi målene blir belyst og satt i høyt fokus. Dette hjelper mot å ikke bruke unødvendige ressurser på mål som ikke er viktige. 

Noen Bedrifter Som Bruker OKR

OKR har blitt tatt i bruk av mange store og små bedrifter. Noen bedrifter som spesielt har utmerket seg på bruken av OKR er Amazon, Facebook, Twitter, og Spotify. Disse bruker OKR rammeverket aktivt i bedriften, og man kan trygt si at disse resultatene synes på grunn av all den suksessen disse bedriftene har oppnådd. Man kan ikke si at hele suksessen ligger i bruken av OKR, men man kan konkludere med at OKR er en hovedingrediens bak suksessen. 

Da har jeg prøvd å forklare litt hva OKR er, og hvordan det kan brukes aktivt i en bedrift. Jeg håper på at dere lesere får en bedre forståelse for dette rammeverket, og kanskje kan ta i bruk dette videre i fremtiden noen gang. Man får mange fordeler ved å ta i bruk dette fenomenet, det har vår foreleser Karl Philip nevnt et par ganger. 

Kilder

https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper