Stegene som kan hjelpe deg å bygge en vekst maskin

Dagens blogg handler om å velge et godt dybdeinnlegg på engelsk, og oversette dette på norsk. Jeg har valgt å oversette en artikkel som er skrevet av Brian Balfour, som handler om hvordan man kan bygge en vekstmaskin. 

Skrevet av Brian Balfour 

Publisert 24. September, 2014. 

Når jeg skal veilede nye bedrifter i vesktrategier, er hovedtemaet oftest om «hvilken strategi er det man skal bruke for å skape vekst for en bedrift? » i starten prøvde jeg alltid å gi folk gode svar, men svare føltes aldri helt riktige. Jeg har nettopp blitt kjent med denne personen, jeg har ingen informasjon om personens bedrift eller om deres kundegruppe. Med tiden lærte jeg at dette spørsmålet stammet fra søket om å finne en hemmelig oppskrift som kunne løse alle deres vekst problemer. 

Når dette spørsmålet pleier å oppstå nå i denne tiden, har mitt svar blitt ganske forandret. Jeg pleier å trekke opp skuldrene og svarer med at «jeg har ikke peiling». Mitt svar blir ofte møtt med ansiktsuttrykk som om jeg har ødelagt all deres håp. Etter en stund med stillhet, begynner jeg å fortelle at de må heller satset på å etablerer vekstprosess, fremfor å satse på å lete etter strategier i første omgang. 

Det er 4 ulike grunner til hvorfor jeg prøver å understreke at prosessen må komme før strategiene. 

Prosess?!?!?! Virkelig?

1. Vekst tilsvarer summen av alle små deler. 

Internettet er forelsket i historier om vekstkurver som den demonstrert nedenfor på bildet. Som et resultat av disse historiene om vekstkurver pleier alle å ha et høyt fokus på hva som skjedde rett før veksten økte drastisk. Og så prøver folk igjen å prøve å se etter den magiske tingen som skapte den vekstøkningen i første omgang. 

Det man egentlig burde fokusere på er alle de essensielle tingene som ble utført før kurven begynte å øke? Hva ble utført av bedriften for å opprettholde veksten i en lengre periode? Og hvordan fant de ut hva som trengs å utføres for å fremme vekst. 

Realiteten når en bedrift vokser er at det egentlig ikke finnes noe hemmelighet eller snarvei. Dette vil ikke nødvendigvis ikke bety at du ikke vil oppnå originale resultater, det vil man absolutt gjøre med tiden. Originale resultater pleier å stamme fra en sammensetning av ulik lærdom fra flere tidligere utførte eksperimenter. Disse resultatene kommer fra å være kjent med kanaler, sitt produkt og sin kundegruppe bedre enn andre aktører i markedet, og man må lære å ta informative risiko basert på lærdommen bedriften har. Mennesker som pleier å fokusere på strategier fra første omgang, har ofte en tendens til å prøve å finne ulike snarveier som gir resultater. Disse bedriftene pleier ofte å spre seg rundt i markedet for å finne nye strategier, og bedre strategier eller så prøver de å finne nye kanaler som de har blitt informert om. Disse prøver å søke etter gull på slutten av regnbuen, fremfor å bruke den tiden og informasjonen som de har fra tidligere eksperimenter til å ta gode beslutninger ut ifra det de har lært. 

2. Endringshyppigheten akselererer 

Hvis man ser ut ifra de siste 18 månedene, så kan man se at hver eneste store kunde-oppkjøpskanal har vært gjennom noen elementære endringer. Her er noen av kanalene som har måttet endre seg. 

Det som kanskje har fungert for Facebook for 3 måneder tilbake, vil ikke nødvendigvis bety at det fungerer i dag også. Og det som kanskje fungerer per dags dato vil mest sannsynlig ikke fungere etter 3 måneder. Dette er noe som gjelder nesten alle store kanaler. Noen kanaler er tregere på endringer, men en ting er sikkert og det er at de må endre seg uansett til syvende og sist. 

Hvis man ser på resultater på makronivå ut ifra de siste 15 årene som har gått, så kan man se at det er spesielt to viktige trender som skiller seg. Nr-1, nye kundeoppkjøpskanaler blomstrer frem raskt. Nr-2, effektivitetssyklusen pleier å skje på et mye raskere tempo enn før. 

Endringsraten på kundeoppkjøp er jordens raskeste, og denne farten øker konstant, Det er essensielt at vekst gruppene må forbedre seg og være mye raskere til samme tid for å klare å sikre seg skritt foran andre i konkurransen. 

3. Det som har fungert for andre, fungerer ikke nødvendigvis for deg. 

Hvis du kanskje er litt som meg, så vil du sannsynligvis måtte trenge å lese deg opp på materialer angående hva andre har gjort for å vokse. Det finnes ingen form for nøkkel eller hemmelighet når man skal gjøre dette. Man må bare ta alt man leser som en form for inspirasjon, og ikke en hemmelig oppskrift. 


Å kopiere andres metoder for vekst vil aldri kunne føre deg til suksess, på grunn av disse punktene som er listet nedenfor. 

Ditt Publikum er annerledes 

Ditt produkt er annerledes 

Dine Kunders livssyklus er annerledes 

Din Forretningsmodell er annerledes. 

4. Bedriften trenger en maskin 

Suksessen bak et vekst team er ikke å finne enkle snarveier og finne kun en form for vekstrategi. Suksessen ligger bak å bygge en form for vekstmaskin. For å bygge en Vekstmaskin så er tre komponenter viktige: 

 1. Skale-barhet
 2. Forutsigbarhet 
 3. Repetisjonsbarhet

En maskin er satt sammen for å kunne produsere en kundebase som kontinuerlig øker. Maskinen er den som prosesserer selve strategien, og prosessen er den som skaper maskinen. 

Elementer som stammer fra gode prosesser. 

Jeg bruker som regel en prosess som jeg har skapt av gammeldagse vitenskapelige metoder, som består av delvis Lean Startup med en kombinasjon av mine egne metoder og tanker. Det er viktig å forstå at det faktisk ikke finnes noen riktig, eller perfekte vekstprosesser. Det viktigste og beste man kan gjøre er å faktisk ha en vekstprosess, fokusere seg på denne og prøve å forbedre den med tiden som går. Jeg har sterkt tro på at alle vekstprosesser må ha noen grunnelementer for å fungere, og gi resultater. 

 1. Finne måter for å kunne sette mål som støtter din vekst 
 2. Finne en strukturert metode for å konstant tilegne nye vekst-ideer og ulike eksperimenter 
 3. Finne metoder som hjelper å prioritere de utførte eksperimentene 
 4. Finne en effektiv metode for å designe disse spesifikke designene 
 5. Det er viktig å analysere alle eksperimenter selv de som ikke var vellykkede
 6. Det er viktig å dele lærdommen med andre i teamet, og lære å implementere disse tilbake i selve eksperiment listen  

Hvis man gjennomfører disse 6 ulike tingene, så har jeg sterk tro på at du er på en riktig retning mot suksess. 

Hva er det som gjør prosesser så spesielle ?


Dette er et spørsmål jeg ofte får stilt av andre. Folk pleier også å etterspørre maler på ulike dokumenter som blir brukt i bedriften. For å punktere noe så syns jeg ikke at noe av det vi pleier å gjøre er spesielt. Suksessen bak en vekstprosess ligger fra å kunne opprettholde fokuset på å holde seg til en bestemt prosess fra starten av, dette er noe som 90% + av alle bedrifter ikke pleier å gjøre. En prosess kan være hard og oppfattes som ganske kjedelig til tider. Derfor er det enkelt å miste fokus på prosessen du har bestemt deg for, og prøve å lete etter en annen som kanskje virker bedre for deg. Det er ikke vits å prøve å følge mine prosesser til punkt og prikke, eller å prøve å følge de samme dokumentene som jeg har fulgt. Det er bedre å fokusere på å kunne etablere de 6 elementene som ble nevnt oppe i teksten, i enn prosess som faktisk fungerer for bedriften og vekstteamet. 

I det innlegget som jeg har oversatt av Brian Balfour tar han en uventet manøver, når han bruker tiden på å forklare hvordan vekstprosesser kan skape suksess. Men han punkterer fortsatt at det ikke finnes noen hemmelig oppskrift, og ingen snarveier, dette er den realiteten han fortsatt prøver å holde fokus på i løpet av teksten. Han sier at man må bare analysere de ulike elementene som har en påvirkning på din bedrift, og bruke den informasjonen som du har tilegnet til å etablere gode planer. Det er viktig å holde seg til den bestemte planen, all den informasjonen man tilegner seg er nøkkelen til alt som hender. 

Jeg legger ved den originale artikkelen og legger til en video over hva Brian Balfour er god for. 

Kilde:

https://brianbalfour.com/essays/growth-process-first-tactics-second

OKR

I denne ukens blogg skal jeg ta meg tiden til å forklare hva OKR er, og hvordan det blir brukt aktivt i bedrifter rundt i verden. 

Hva er OKR?

Vår foreleser Karl Philip Lund tok tiden til å forklare litt for oss om hva OKR egentlig er, og hvordan vi aktivt kan ta i bruk disse for vår eksamensoppgave. OKR er en type rammeverk for målstyring som videre skaper enighet, og engasjement rundt ulike målsetninger en bedrift har. Samtidig som rammeverket bidrar til å sikre at alle i bedriften jobber i samme retning som målene. Objective forteller om hvilke måloppnåelser bedriften er ute etter, og Key Results er de målbare beregningene man kan gjøre for å sjekke om man beveger seg i riktig retning for å nå målet. Vi skal i vår eksamensoppgave ta i bruk dette rammeverket for å fastsette et mål som vi skal nå, samtidig som vi presenterer del mål som kan bidra til at vi klarer å nå målet. Målene bør være ganske vanskelig å oppnå, dette fordi at vi må sette inn ganske mye innsats og tid for å oppnå resultatet vi er ute etter. Key Results kan måles ved hjelp av en score fra 1/10 til 10/10. Det vil da si 1/10 er det svakeste mens 10/10 er det sterkeste resultatet.

Mange bedrifter som oppnår gode resultater er aktive brukere av OKR rammeverket aktivt, men man kan trygt si at det er også mange bedrifter som ikke bruker OKR i det hele tatt. Bruken av OKR har ført til at mange bedrifter har møtt suksess i markedet, grunnene til dette er at det er enkelt å bruke samtidig som at det bygger opp et godt samarbeid internt i bedrifter på tvers av ulike avdelinger. OKR oppfordrer alle ansatte i bedriften til å jobbe mot de samme målene, dette medfører til økt engasjement og motivasjon når prosessen er i arbeid. 

Hvordan Ta I Bruk OKR i Bedrifter?

OKR sikrer at bedrifter setter seg realistiske mål som er oppnåelige, og disse målene skal helst være korte samtidig som de er komfortable å jobbe seg mot for de ansatte.  Essensen i OKR er å sette mål som er mest mulig konkrete, og det bør ikke være flere enn ett eller to mål av gangen. De ansatte i bedriften må være godt kjent med målene, sånn at de vet hvordan de skal jobbe seg mot disse. Samtidig får de ansatte en oversikt over hva som hender innad i bedriften. Man må også utarbeide strategier for hvordan disse målene skal oppnås med høy grad av effektivitet. Man må kjøre gjennomganger ofte for å få en oversikt over hvor man ligger an med måloppnåelsen, resultatene må kunne være målbare. 

Det er viktig med gjennomganger minst to ganger i løpet av et halvt år, for å sette opp strategier som bidrar til en enklere måte for måloppnåelsene. Essensen med gjennomgangene er for å se hvordan man ligger an i fremgangen og hvilke resultater har man har fått på plass. Dette kan ofte oppfattes som en belastning for de ansatte, men dette er viktig å gjennomføre for å holde en oversikt over hvordan man har beveget seg mot målene. Jo oftere bedriften gjentar målene blant de ansatte, jo mer fokuserte blir de ansatte på de målene som er satt. Dette bidrar til at de ansatte husker målene bedre, samtidig som motivasjonen øker for å oppnå de resultatene som er forventet av bedriften. Man må måle fremdriften ofte, for å få en oversikt over hvordan man ligger an og om det trengs å utføre justeringer på veien for å treffe bedre på resultatene. Hvis man oppdager at gjennomførelsen for å oppnå de ønskelige målene er for lave, må man utføre justeringer i henhold til disse for å kunne sette høyere mål fremover i prosessen. 

Grunner Til Å Bruke OKR 

Vår foreleser Karl Philip har skrevet en oversiktlig tekst om OKR, hvor han spesielt har konkretisert fire relevante grunner til å bruke OKR i en bedrift. 

 • Han konkluderer med at OKR bidrar til at alle ansatte i bedriften får en oversikt over hva som er viktig, fordi kun det viktigste blir tatt med i en OKR “analyse”. OKR skal være så konkret og oversiktlig som mulig. 
 • De ansatte i bedriften får en oversikt over hva som foregår internt. Denne involveringen av de ansatte bidrar til at motivasjonen øker og at veien mot måloppnåelsen blir enklere og kortere. Siden alle jobber i samme retning. 
 • Bedriften får en oversikt over hvordan de ligger an i prosessen for måloppnåelsen. Denne oversikten får de ved å holde ca. 4 møter årlig, der de gjennomgår målet, hva de har oppnådd så langt og fremskrittene de har gjort. 
 • De viktigste målene i bedriften får førsteprioritet, fordi målene blir belyst og satt i høyt fokus. Dette hjelper mot å ikke bruke unødvendige ressurser på mål som ikke er viktige. 

Noen Bedrifter Som Bruker OKR

OKR har blitt tatt i bruk av mange store og små bedrifter. Noen bedrifter som spesielt har utmerket seg på bruken av OKR er Amazon, Facebook, Twitter, og Spotify. Disse bruker OKR rammeverket aktivt i bedriften, og man kan trygt si at disse resultatene synes på grunn av all den suksessen disse bedriftene har oppnådd. Man kan ikke si at hele suksessen ligger i bruken av OKR, men man kan konkludere med at OKR er en hovedingrediens bak suksessen. 

Da har jeg prøvd å forklare litt hva OKR er, og hvordan det kan brukes aktivt i en bedrift. Jeg håper på at dere lesere får en bedre forståelse for dette rammeverket, og kanskje kan ta i bruk dette videre i fremtiden noen gang. Man får mange fordeler ved å ta i bruk dette fenomenet, det har vår foreleser Karl Philip nevnt et par ganger. 

Kilder

https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper

Et Utvidet Sammendrag For Ledelsen

Tirsdag 21.04.2020 startet vi opp med den tredje modulen av Digital Markedsføring, emnet i  modulen er E-Varehandel. Foreleseren som skal ta oss gjennom denne kunnskapsrike reisen er Karl Philip Lund. Vi fikk en introduksjon om hvordan vi skal bevege oss gjennom læringspunktene i kurset, og i tillegg så ble vi introdusert med Basecamp som en kommunikasjonskanal som vi skal bruke i modulen E-Varehandel. Samtidig som fikk vi høre masse nyttig informasjon fra tidligere studenter om hvordan de lærte best, og hva slags erfaringer de hadde tilegnet seg fra kurset. I tillegg så delte de tidligere studentene gode tips med oss. På grunn av situasjonen som korona viruset har satt oss i, har vår skole i samarbeid med foreleserne satt sammen de to siste emnene i Digital Markedsføring kurset. Det vil da bli en felles eksamen, som dekker begge modulene i et. Vi skal blant annet starte opp en egen nettbutikk, analysere data ved hjelp av google analytics, og vi må sette oss OKR – mål  som vi ukentlig må rapportere om vi har fått noe progresjon på disse punktene via vår nettbutikk. Vi har også i oppgave å legge ut et nytt blogginnlegg hver uke, så stikk innom bloggen hvis du vil lese noe nytt hver uke om det vi lærer på skolen. 

Brisen Apparel

I forelesningen så var det to gjesteforelesere som studerte det samme som oss i fjor, disse var Ola Bjørnes Olsen og Marius Schafferer. De gikk gjennom prosessen over hvordan de løste oppgaven om å starte opp en funksjonerende nettbutikk, de hadde startet opp klesmerket Brisen apparel og nettbutikken www.brisenshop.no. Gjesteforeleserne gikk gjennom skritt for skritt over hvordan de hadde bearbeidet seg frem fra en idé til en faktisk fungerende nettbutikk, samtidig så forklarte de for oss hvilke OKR – mål dem hadde satt seg, og hvordan prosessen gikk for seg for å nå disse målene i løpet av en viss tid. 

Det var mange ting som var meget interessante og læringsrike når de delte sine erfaringer, de hadde tatt seg god tid, og brukt mange små detaljer for å skille sin nettbutikk ut og få det til å fungere optimalt. De har gjort det mulig for folk å kunne registrere sin mail for å motta nyhetsbrev fra dem, og at de hadde tatt seg tid til å sende velkomstmail til nye kunder som registrerer seg. De forklarte at det var ikke så enkelt å finne seg frem til disse løsningene, når man er en fersking innen nettbutikk oppretting. Men de forklarte at de endte opp med å ta i bruk en solid, og komplett markedsføringlsplattform som heter Mailchimp, til å kunne nå frem til kundene sine. Ikke nokk med dette men de hadde også tatt seg tiden til å lage personlige hilsener, til de kundene som hadde handlet fra nettbutikken deres. Der de refererte hilsenen med kundens navn, og viste takknemlighet for at kunden hadde handlet hos dem. For å lage disse videoene, og sende disse til kundene så hadde de brukt en plattform som heter Bonjoro, denne plattformen skal visst være veldig bra å bruke for sånne type jobber. 

De snakket ut om at slike videoer skapte en positiv Word Of Mouth for dem, og at dette førte til økt styrke mellom forholdet til kunden og bedriften. Ved at de lagde slike videoer, så beviste de ovenfor kundene sine at de setter stor pris for at de handler hos dem, samtidig så kan dette bidra til en økt positiv kjøpsopplevelse for kundene. De fortalte at de brukte nyhetsbrevene til å informere kundene om nye produkter, og iblant så delte de ulike rabattkoder til kunder som hadde registrert seg på nyhetsbrevet. Dette vil jeg tro er en god taktikk å bruke, for å få kundene til å handle hyppigere hos deg som bedrift.  

De forklarte også om at de hadde brukt en fascinerende taktikk for å påvirke potensielle kunder til å ta en titt på siden, og produktene deres. De hadde valgt å bruke en influenser til å reklamere litt frem produktene på sosiale medier, og ettersom de allerede kjente en som hadde ganske stor følgegruppe på sosiale medier. Så var det enkelt for dem å spørre influenseren om å utføre denne tjeneste for dem. Influenseren hadde lagt ut bilder av deres produkter på Instagram, der han linket til deres nettbutikk. Noe som også var fascinerende å høre om var at Swipe-Up funksjonen, var en grunn til at de merket stor pågang på deres nettbutikk. Denne funksjonen kan kun folk som har en verifisert Instagram bruker, eller har over 10 tusen følgere lage. Ved bruk av disse taktikkene så klarte de å generere en del nye potensielle kunder til sin netbutikk. 

OKR – Objective & Key Results

I starten av forelesningen så brukte Karl Philip Lund tiden til å forklare litt for oss om hva OKR (objective key results) egentlig er, og hvordan vi aktivt kan ta i bruk disse for vår eksamensoppgave. OKR er en type rammeverk for målstyring som videre skaper enighet, og engasjement rundt ulike målsetninger en bedrift har. Samtidig som rammeverket bidrar til å sikre at alle i bedriften jobber i samme retning mot målene. Objective forteller om hvilke måloppnåelser bedriften er ute etter, og Key Results er de målbare beregningene man kan gjøre for å sjekke om man beveger seg i riktig retning for å nå målet. Vi skal i vår eksamensoppgave ta i bruk dette rammeverket for å fastsette et mål som vi skal nå, samtidig som vi presenterer del mål som kan bidra til at vi klarer å nå målet. Målene bør være ganske vanskelig å oppnå, dette fordi at vi må sette inn ganske mye innsats og tid for å oppnå resultatet vi er ute etter. Key Results skal måles ved hjelp av en score fra 1/10 til 10/10. Det vil da si 1/10 er det svakeste mens 10/10 er det sterkeste resultatet. Vi har i oppgave å rapportere ukentlig vår vurdering, om hvordan scoren på våre Key Results utvikler seg opp i mot selve målet. En viktig huskeregel når man skal sette mål, er at disse må være spesifikke slik at alle i bedriften vet hva de jobber mot. Et eksempel kan være antall besøkende på nettsiden, eller antall følgere på sosiale plattformer. Disse målene vil hjelpe oss på veien videre når vi starter opp nettbutikken, så følg med videre for nye ukentlige blogginnlegg, og oppdatering for hvordan vi ligger an med nettbutikken. 

/Murat Mehaj

Kilder

https://basecamp.com/welcome-back

https://www.bonjoro.com/how-it-works

https://brisenshop.no/

https://mailchimp.com/

https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper

IKEA og Fn´s bærekraftsmål

I neste del av kurset Digital Markedsføring, har vi fått til oppgave å velge en bedrift/organisasjon som har høy fokus på FNs bærekraftsmål. Jeg har valgt å skrive om Ikea, så i dette blogginnlegget skal jeg prøve å påpeke hvilke av FNs bærekraftsmål er mest relevante for Ikea. Ikea har god og sterk tro på at de skal klare å bli mer miljøpositive innen året 2020. De har opprettet planer, og strategier for hvordan de velger å oppnå disse visjonene. De har opprettet en “People & planet positive” plan, som går ut på å lage nye bærekraftige strategier, som kan hjelpe Ikea med å forandre seg til en mye mer miljøpositiv organisasjon. Ikea mener at de skal forandre sine industrier innenfor deres verdikjede, og dette vil da føre til et bedre liv for mennesker rundt omkring i verden. 

Ved å gjennomgå de sytten ulike bærekraftsmålene, så kom jeg til en konklusjon om å ta utgangspunkt i tre av disse. Disse passet best til den organisasjonen jeg har valgt å diskutere om. 

Mål nummer 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst: 

Forskning som FN har gjort, tilsier at det er omtrent halvparten av hele befolkningen i verden tjener så lite, at det er nærmest umulig å leve på denne lønningen for familier. Hensikten med dette målet som FN har bestemt, er at organisasjoner må lage flere arbeidsplasser, som sikrer at flere av befolkningen i verden kan få jobb som de kan leve av. Planen er at dette skal realiseres innen år 2030.

Ikea er en organisasjon som bidrar ganske sterkt med denne mål oppnåelsen som er satt, organisasjonen har 422 lokaler på 50 ulike markedsplasser rundt i verden. Møbel kjeden er sterkt opptatt av å bidra til en positiv påvirkning i de ulike samfunnene som de opererer i. Dette bidrar til å skape faste og pålitelige arbeidsplasser, i tillegg til at Ikea bidrar til en bedre økonomisk vekst i samfunnet. Fra året 2015 så lanserte Ikea en ny type time lønnings system, som fungerer etter behovene til hver enkelt ansatt. Dette har de gjort, for å sikre at ingen kan bestemme hva deres ansatte skal få i lønn, men at dette bestemmes internt i organisasjonen i samarbeid med ansatte. I tillegg så har Ikea lansert et nettbasert program, som bidrar til enklere læring av de ansatte. Programmet heter My learning, dette programmet gjør at de ansatte får god Face to Face og digital læringsløsning. 

Mål nummer 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Dette FNs målet går ut på bærekraftig forbruk og bærekraftig produksjon av produkter og tjenester. Målet forutsetter at organisasjoner skal klare å gjøre større ting med mindre bruk av ressurser.

Ikea er en organisasjon som har høyt fokus på avfallsreduksjon og er svært opptatt av resirkulering, når de produserer sine produkter. Ikea prøver å transformeres om til en sirkulær organisasjon, og oppnå klima positivitet rundt om i verden. Ikea er opptatt av å regenerere ressurser, og beskytte det økosystemet som er i verden. Ikea har ambisjoner om å bruke 100% fornybare, og resirkulerte materialer til å produsere produktene sine innen 2030. Ikea har også innført andre strategier for å redusere mat avfall, i 2016 satt Ikea i gang et tiltak som heter “Food is precious”. Ikea har satt i gang dette initiativet for å prøve å kutte ut mat avfallet med 50% i løpet av 2020. Ikea har så langt klart å redusere 1,400 tonn mat avfall, dette tilsvarer cirka 3 millioner måltider til sammen. 

Mål nummer 13: Stoppe klimaendringer 

Klimaendring er det temaet som er mest populært i dagens samfunn, dette fordi disse endringene skjer raskere enn først forventet. Organisasjoner må begynne å satse på fornybare energikilder og klimavennlige industri systemer, disse tiltakene hadde hjulpet verden å forebygge klimaendringene. 

Ikea er en organisasjon som er sterkt fokusert på å redusere energi konsumet, og organisasjonene jobber stadig med å bli energi positive i løpet av 2020. Dette er et av hoved prioriteringene til organisasjonen. 

Ikea har siden 2008 prøvd å øke effektiviteten av sine energi forbrukende produkter, de har klart å øke effektiviteten med 50%. Ikea har også installert cirka 700.000 solcelle paneler rundt omkring i verden i de lokalene de eier. Dette bidrar til at Ikea kan bruke sol energi, til å drive maskiner i sine lokaler. Ikea er en stor eier innenfor vindturbiner rundt i verden, de har cirka 327 stykker som de opererer med. Ikea har også investert store penger på sol og vind energi, estimatet på investeringen er på 1.6 milliarder av dollar. 

Ikeas tre fokusområder: 

Disse tre hovedfokusområdene skal hjelpe Ikea å bli mer positive for mennesker, planeten og klimaet i verden.

Dette var det jeg hadde å si om Ikea´s visjoner i forhold til Fn´s bærekraftsmål. Hvis du lurer på noe mer, så er det bare å sjekke kildene jeg har brukt, der står det masse info om hva Ikea gjør for verden. Takk for tiden!

https://www.ikea.com/ms/en_US/pdf/people_planet_positive/IKEA_Sustainability_Strategy_People_Planet_Positive_v3.pdf

https://www.ikea.com/no/no/this-is-ikea/sustainable-everyday/

https://newsroom.inter.ikea.com/news/ikea-aims-to-cut-food-waste-by-50–with-new-food-is-precious-initiative/s/efde35e5-2909-4d45-be75-ff5f7941d092

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

/Murat Mehaj

Digitalt Arbeid

På starten av semesteret så måtte vi lære oss å tilegne et eget domene, som vi skulle legge ut blogger ukentlig på. Vi fikk hver uke tildelt et nytt tema, som vi skulle skrive om på bloggene våres. Dette innlegget skal jeg bruke til å forklare hvordan jeg har jobbet på digitalt vis med blogginnleggene. 

Jeg har brukt mange ulike plattformer og programmer, for å kunne finne informasjon om de ulike temaene jeg har måttet skrive om. Google er selvfølgelig et av de plattformene jeg har brukt mest, deres søkemotor har hjulpet meg mye til å finne frem enklere til relevant informasjon. Jeg har også brukt Youtube som en plattform for informasjonssøk, her har jeg hørt forskere og intelligente mennesker som forklarer temaene jeg skulle skrive om grundig. Google Docs er også en plattform som har forenklet prosessen av å jobbe sammen med andre mennesker. Denne har jeg brukt til å ta notater med venner i timene, og jeg har brukt det til å løse oppgaver med medstudenter selv om vi sitter langt fra hverandre. 

Sosiale Medier

Jeg bruker ofte sosiale medier flere ganger om dagen. Jeg bruker vanligvis mye tid på plattformer som Snapchat, Instagram, og Facebook. Disse plattformene bruker jeg til å kommunisere med folk, og snakke med flere av gangen. Ved å være aktiv på sosiale medier, så kan man overvåke hva andre legger ut, dette kan være artikler som kanskje er av relevans for deg. Ved å lese saker som andre diskuterer på sosiale medier, så kan du alltid være oppdatert. Sosiale medier sikrer deg en systematisk informasjon fra flere vinkler, samt så har man kunnskap om temaene som interesserer alle andre mennesker. I tilegg så tilegner du deg fersk informasjon på en mer effektiv måte. 

LinkedIn

Et av plattformene som alle lærere har vært opptatt av, at vi skulle bli flinkere til å bruke er LinkedIn. Denne plattformen medbringer mange fordeler, det hjelper deg å bygge flere digitale nettverk. I tillegg så gjør man seg mer synlig, for arbeidsgivere i arbeidsmarkedet. På LinkedIn så må man være aktiv daglig, ved å legge ut innlegg, og dele de innleggene som andre har lagt ut. Det er også viktig å følge mange mennesker som jobber innen samme bransje eller folk som kan tilby deg jobber for eksempel frem i tid. Man må gjøre seg mest mulig synlig, for alle som befinner seg på LinkedIn. Det viktigste på LinkedIn er å skape en innbydende profil av deg selv, dette øker attraktiviteten din hos mennesker og arbeidsgivere. 

Oppsummering

Å skrive blogg har både vært lærerikt, og spennende. Man kommer seg ut av komfortsonene, og alle kan se det du skriver og samtidig som de kan gi tilbakemelding på stoffet. Det var litt skummelt på starten å legge ut det første innlegget, men denne følelsen gikk over jo flere innlegg man la ut. Ved å skrive blogg har jeg lært å tenke mer kritisk, og skeptisk til kilder jeg velger å bruke. Jeg har lært å skille mellom gode, og dårlig kilder. Det jeg kan si om alt jeg har lært av Arne Krokan, er at dette er noe jeg kommer alltid til å bruk til videre i livet. Og kanskje jeg velger å fortsette å skrive blogg, kanskje dette blir en daglig del av livet mitt. 

Takk for tiden deres!

//Murat Mehaj

Google Power Search

Dette innlegget skal jeg bruke til å forklare kurset Google Power Search. Google er verdens største søkemotor på nett, og denne søkemotoren har mange forskjellige funksjoner som gjør det enklere å sortere søk etter egne preferanser. Google er en plattform som mange bruker daglig, men effektivititen av bruket øker mer ved å ta i bruk de funksjonene som Google tilbyr. Man kan spare masse tid, og unngå søkeresultater som ikke er det du er ute etter å se. 

Hva er Google Power Search

Google Power Search er et online kurs som mennesker kan gjennomføre, for å kunne bruke søkemotoren på en mer effektiv måte. Disse funksjonene, og teknikkene hjelper mennesker å finne frem til informasjonen som er av relevans for ditt søk. Kurset gjennomgår hvordan Google søkemotoren fungerer i praktisk perspektiv. Kurset foregår i seks ulike deler, der det blir fremstilt ulike videoer, spørsmål og temaer. Dette innlegget skal jeg bruke til å forklare noen av teknikkene jeg innlærte ved å gjennomføre kurset. 

5 tips som forenkler, og øker effektiviteten av Google – søk

 1. Bilde søk 

Alle mennesker har brukt google enn eller annen gang, til å søke etter bilder til ulike formål. Google har store data når det gjelder ulike bilder. Flere ganger når man søker på Google, så hender det at det bildet du var ute etter ikke dukker frem. Ved å ta i bruk «verktøy»funksjonen så kan man filtrere søket etter kriterier, for å kunne finne frem enklere frem til det bildet du er ute etter. Ved å trykke på verktøy knappen så kan man designe søket slik du vil ha det. For eksempel jeg skal søke etter ballonger, men jeg skal filtrere søket sånn at jeg kan bare få frem lilla ballonger.

2. Utelate uønskede resultater

Du har sikkert opplevd å søke et ord på Google, men det dukker opp mange forskjellige unødvendige lenker opp. Fordi søkemotoren kan oppfatte ordet på mange forskjellige måter. Da kan man ta i bruk funksjoner som ekskluderer enkelte ord fra et søkeresultat. For eksempel så kan man søke opp oppskrifter på salater, men man liker ikke oliven på salaten. Så kan man skrive et minustegn foran ordet oliven. Man kan søke sånn (salat –oliven). Hvis man tar i bruk denne funksjonen, så slipper man å få opp oppskrifter på salater som inneholder oliven.

3. Søke spesifikke ord eller tekst 

Jeg har ofte prøvd å søke etter en spesifikk ting, men ofte har ikke dette dukket opp å nettstedene. Man kan bruke en funksjon til dette, som gjør at man finner frem mye fortere til det du er ute etter å finne. Ved å trykke tastene cmd og F eller Ctrl og F, så vil det dukke opp et søkefelt. Dette søkefeltet kan man bruke til å søke ord, eller setninger som har noe å gjøre med det du vil finne. Disse ordene blir markert, og man finner da frem mye enklere til informasjonen man er ute etter.

4. Andre søkemotorer 

Google har mange ulike søkemotorer, som man bruker når man ser etter noe spesifikt. Man kan bruke Google Scholar til å finne frem til fagartikler og akademisk litteratur. Man kan også bruke Google Patents, som gjør det mulig å søke opp ulike patenter eller patentsøknader.

5. Søk ved hjelp av bilde 

En veldig praktisk funksjon er tilgjengelig på Google sin søkemotor, hvor man kan søke seg frem til noe ved hjelp av et bilde. Dette brukes ofte hvis man lurer på hvor ett bilde er tatt fra, eller innhentet. Ved å laste opp bildet direkte på nettleseren så kan man spore bildets opphav. 

//Murat Mehaj

Refleksjonsnotat Fra Del 1 av Kurset Digital Markedsføring.

Ved gjennomføringen av kurset, har vi berørt viktige temaer som omhandler hvordan dagens marked endrer seg. Det har vært svært lærerikt, og jeg har fått en bedre innsikt i hvordan aktører opererer i den digitale verden, og hvilke fordeler man kan tilegne seg ved å ta i bruk filterbobler og ekkokammer. Der disse funksjonene tilbyr skreddersydd informasjon til hver og enkelte forbrukere. Jeg har også fått en bedre innsikt i hvordan man kan utvikle forretningsmodeller som er solide, og har stor kraft for selskaper. Der disse hjelper deg å sikre en bedre markedsposisjon i forhold til konkurrenter. Et tema som vakte stor interesse for meg var kunstig intelligens, dette fenomenet har blitt en del av hverdagen og vi er utsatt for det daglig. Men dette visste jeg lite om før kursstart, nå skjønner jeg hvor stort tema kunstig intelligens er, og hvordan det blir brukt i markedet. Slik som jeg har oppfattet om kunstig intelligens er at dette blir mer og mer vanlig i samfunnet, samt så har foreleser Arne Krokan forklart at denne teknologien kommer til å overta jobber fra mennesker. AI kommer også til å styre store deler av markedet. Noe som også var fasinerende i kurset var læringen om digitale plattformer, der vi fikk opplyst at disse plattformene kommer til å ta makten over kjøp og salg. Vi har lært at det er absolutt nødvendig, å kunne utnytte fordelene av plattformer for å kunne overleve i den digitale verden som utvikler seg fremover i tid. 

Hva er Business Model Canvas

Business Canvas model er et verktøy som kan brukes av både store, og små bedrifter for å fremstille og forme en forretningsmodell som gir oversikt over bedriftens forretningsplan. Business Canvas Model kan også brukes til å lage forretningsplaner fra bunnen av, verktøyet fremstiller en bedrifts verdiløfte, kunder, infrastruktur, kjøp og salg. 

Denne modellen er utviklet av Alexander Osterwalder, og ble først introdusert til verden gjennom boken ”Business Model Generation”. Boken ble sluppet ut i 2010 

Fordeler med en solid Forretningsmodell?

Som bedrift er det veldig viktig å ha en god, og sterk forretningsmodell, jo bedre denne er jo lettere er det å drive bedriften. Grunnen til at mange bedrifter går tidlig konkurs, er fordi de ikke har en klar og god forretningsmodell. 

Det er viktig å ha en forretningsmodell for å kunne sikre seg, mulige investorer og banker. Desto sterkere forretningsmodellen din er, desto mer seriøst ser folk på deg som bedrift. Dette gir en pekepinn på at du er seriøs til det du driver med, og at du har oversikt over hva det vil bety å drive en bedrift. 

«Business Model Canvas består av 9 grunnkomponenter som henger nøye sammen, og som sammen utgjør bedriftens forretningsmodell. Disse klossene viser en logisk fremstilling av hvordan bedriften har tenkt å tjene penger».

De 9 blokkene som utgjør Business Model Canvas:

 • Verdiløfte 

Hva er dine produkter ? 

Verdiløftet i en forretningsmodell beskriver hva man skal tilby til kundene. Hva slags produkter man må tilby for å flere kunder? Hvilke er de problemene man må løse, og hvilke behov kan dine produkter dekke? 

 • Kanaler 

Hvor når du dine kunder, og hvilke kanaler bruker du til å nå dem? 

Kanaler er en beskrivelse av hvordan man som en bedrift skal levere det verdiløftet du har gitt. Hvordan skal dine varer nå frem til dine kunder? Skal man for eksempel selge fra fysiske butikker eller nettbutikker? 

 • Kunderelasjoner 

Hvordan skal du bygge relasjoner, og kunne forholde deg til dine kunder? 

Kunde relasjoner er en beskrivelse av hvor godt forholdet mellom deg og dine kunder er. Jo bedre relasjoner man har med kundene, desto enklere er det å beholde dem som kunder. Hvordan skal man også bygge nye kunderelasjoner med andre potensielle kunder? 

 • Kundesegmenter 

Hvordan deler du opp dine kunder etter kriterier? Hvem er dine kunder ? 

I denne blokken av Business Model Canvas så handler alt om å dele opp sine kunder i ulike kategorier utfra kriterier som du bestemmer. Her så kan man se hvem av kundene er de viktigste kundene for deg. 

 • Ressurser 

Hvem er dine ressurser? Hvilke ressurser er du avhengig av? 

Hvilke ressurser er nødvendige for oss, for å kunne levere verdien ut til kundene. Ressurser kan deles opp i flere kategorier, dette kan være mennesker, finansielle og fysiske ressurser. 

 • Kjerneaktiviteter 

Hvilke aktiviteter fremmer bedre vekst for bedriften? 

Kjerneaktiviteter handler om å finne ut hva man må gjøre som bedrift, for å kunne levere verdiløftet på en best mulig måte. Dette kan for eksempel være å finne ut hvordan man skal markedsføre? 

 • Partnere 

Hvem er dine partnere, som utfører det arbeidet du ikke selv gjør? 

Her så prøver man å finne noen som man kan samarbeide med for å hjelpe deg som bedrift vokse, og hvor man da kan overlate noen oppgaver over til partnerne sånn at man kan fokusere på de viktigste oppgavene i bedriften. 

 • Inntektsstrøm 

Hvordan øker inntekten? Hvor kommer inntekten fra? 

Her så må man se hvilke metoder vil bringe mest inntekt for bedriften. Hvilke priser passer best for våre produkter. 

 • Kostnadsstruktur

Hva er dine kostnader? Øker de eller synker de? Hvor bruker vi mest penger? 

Hvilke kostnader, og utgifter har vi ved å betjene forretningsmodellen? Hvilke ressurser, og aktiviteter koster mest? Hvilke er våre faste og variable kostander, og kan vi gjøre noe for å synke disse kostnadene? 

Hvorfor bruke Business Model Canvas ? 

 • Enkelt å forstå 
 • Kunder og andre aktører, har en enklere forståelse av deg som bedrift. 
 • Økt fokus 
 • Fokuset øker innad i bedriften, fordi man har en plan for hvordan man skal utføre arbeid. 
 • Økt fleksibilitet 
 • Det er enklere for en bedrift å forandre på noen ledd, enn å trenge å forandre en hel bedrift i og med at Business Model Canvas er delt i 9 deler. 
 • Økt kundefokus 
 • Man kan enklere fokusere på kundene, fordi du har en bedre fordeling av dem i ulike kategorier. 
 • Fremstiller nettverk 
 • Man kan vise frem sine nettverk til kunder, for å kunne øke kredibiliteten utad. 
 • Enkelt å kommunisere ut. 
 • Når ting er fordelt i planer, så er det mye enklere å forklare hva ting går ut på og hvorfor man gjør som man gjør. 

Takk for tiden deres!

/Murat Mehaj

Kilder:

https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas

http://alexosterwalder.com

Hva er blockchain ?

Blokkjeder kan i all enkelthet kalles en logg. Der denne loggen er oppdelt i flere blokker med informasjon. Istedenfor at informasjonen ligger kun ett sted, eller at man må drive å sende denne informasjonen til ulike aktører. Så har de ulike aktørene tilgang til all informasjon, og får beskjed hvis det skulle bli gjort noe endringer i informasjonen. En blokkjede er en kompleks teknologi, som er laget av digital informasjon. 

Blokkjede er en sammensetning av komplekse teknologier, som er laget av ulike digitale informasjoner. Enkelt forklart er det en blokk (som består av digital informasjon), og en kjede (som er den offentlige databasen. Blokken er den delen som har i oppgave å ta vare på all informasjon – for eksempel dato, tid og nettbaserte transaksjoner. De vil også sortere informasjonen etter hvem de ulike partene som er involvert i transaksjonen. Blokkene lagrer også sin egen informasjon, for å kunne skilles fra andre blokker i kjeden. Hver eneste blokk har en unik kode, som blir kalt for ”hash”. Ved å se på hash´en til hver enkelte blokk, kan man skille de fra hverandre. For eksempel hvis man har tenkt til å kjøpe noe på nett, og etter kjøpet så bestemmer du deg for å kjøpe en til av den samme tingen. Selv om da du har foretatt den samme ordren med samme detaljer, så kan man skille disse selv om de er nærmest identiske ved å se på den unike ”hash” de ulike transaksjonene består av. Hvis noen prøver å tukle med en blokk, så vil ”hash” koden forandre seg på blokken, og dermed blir alle andre blokkene i samme kjeden ugyldige. Hash´en til blokk nummer 1, må stå i blokk nr 2 også, samme med blokk 2 til 3. Alle blokkene må ha Hashen til de tidligere blokkene i seg.

Blokkjeder i kryptovaluta

Denne typen teknologi brukes i kryptovaluta. Selve bitcoin protokollen er bygd opp på blokkjeder. Alle Bitcoin transaksjoner blir lagret i blokkjeder. Når en person bruker bitcoin for å betale for noe, så jobber ulike maskiner i bitcoin-nettverket for å bekrefte denne transaksjonen. Men for å kunne gjøre dette, så må maskinene løse et komplekst matematisk problem. Dette problemet er ”hash”, datamaskinene løser dette problemet ved å ”hashe” en blokk. Når den har klart å gjøre det, så vil dets algoritmiske arbeid også ha bekreftet blokkens transaksjon. Den transaksjonen som blir verifisert, og utført blir da lagret i digitale databaser. Og informasjonen blir lagret som en blokk i en blokkjede. Denne informasjonen blir da uforanderlig. 

Hvordan kan dette bli brukt i Norge? 

Ved å bruke blokkjeder i helse sektorer, så vil man kunne øke sikkerheten, personvernet og effektivitet. Man kan også bruke det i offentlige sektorer, til å kunne skape mye sikrere IT-systemer, som ingen kan tukle med. I bransjer der økonomiske transaksjoner står i sentrum, så vil blokkjeder øke effektiviteten, og forhindre uønskede innblandinger fra andre eksterne aktører. Så for eksempel vil blokkjeder passe godt til eiendomsutsalgs bransjen, så eiendomsmeglere burde ta i bruk denne teknologien. 

Min personlige mening er at blokkjeder gir mennesker en mer sikrere måte å foreta en transaksjon på. Da disse blokkjedene er desentraliserte, og ingen kan endre disse. 

Takk for tiden ! 

Kilder:

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp

Ekkokammer og Filterbobler.

Ekkokammer

Ekkokammer er et fenomen som oppstår i den digitale verdenen. Dette er en beskrivelse av en situasjon der ideer, informasjon eller oppfatning blir forsterket gjennom å repetere budskapet og kommunisere dette frem til folk gjentatte ganger. I et ekkokammer så blir man utsatt for det samme budskapet om, og om igjen. Dersom man kun får en side av en sak, så kan man si at man sitter fast i et ekkokammer, fordi man får gjentatt kun det synet du har satt spor av på nettet. Ved ekkokammer så blir din tro og dine meninger gjentatt, uten noen form for kritikk eller fremstilling av et annet perspektiv.

 Dette er et fenomen som er blitt vanlig å bruke for store selskaper som selger varer eller tjenester. For eksempel hvis man har søkt på en ting flere ganger på google, og andre nett tjenester. Så kommer det til å komme ofte frem ads og meldinger angående den samme tingen for eksempel i dine sosiale medier. Dette er algoritmer som forskere har laget, for å kunne spore det folk søker på og er interessert i. Så ekkokammer er egentlig en sporing av hva du skriver, og leser på nettet. 

Det negative aspektet ved Ekkokammer

Man kan føle seg forfulgt overalt på nettet, dette kan være litt skremmende at du ikke kan søke noe på nett uten at algoritmene samler inn data av hva du søker på. For eksempel hvis man liker en ting så tar det ikke lang tid før Facebook feeden din er fyllt opp med ting som kan relateres til det du likte. Og dette kan man ikke forhindre, fordi algoritmene er programmert til å overvåke konstant folks interesser. Det som også er negativt er at man kan ende opp med å bare så positive sider av noe du har likt, og ikke de negative sidene fordi disse skjermes bort fra deg av algoritmene, og de menneskene som har kontroll over sporene. Fordi de tror du kun vil ha de positive sidene av en situasjon, så de prøver å bare forsterke synet ditt.

Det positive ved ekkokammer 

Noe positivt ved ekkokammere er at man får informasjon anngående en situasjon som interesserer deg, uten å trenge å søke så mye om det. På grunn av mennesker og algoritmer som overvåker nettet, så blir du eksponert for de tingene du har vist interesse for. Så nettet blir mer skreddersydd til dine interesser, og du sparer masse tid på å slippe å søke på nettet angående dine interesser. 

En viktig ting å huske på, er at man skal alltid være kritisk til det man finner på nettet, fordi det kan bli spredd mye feilinformasjon. Dette kan da føre til for eksempel at man får et innsnevret syn på oppfattelsen av hvordan ting egentlig er. Man må være kildekritisk, hver gang man søker på noe som interesserer deg, eller er om et populært tema på nett. 

Filterbobler

Selve begrepet ble skapt av forfatteren Eli Pariser, han utga en bok som handlet om filterbobler. Filterbobler vil si at man får en tilpasset informasjon, som er egentlig basert på dine tidligere søk som du har gjort på internett. Hver gang man søker noe på google, så legger du spor av dine interesser, og algoritmer begynner å samle disse sporene inn. Deretter vil disse algoritmene alltid tilby deg den informasjonen du har lyst på, eller fremstille informasjonen i form av det synet du har lagt spor av. Dette kan da føre til stagnasjon for enkeltpersoner.

Eli Pariser sa at disse filterboblene kan føre til store konsekvenser, fordi man aldri vil kunne få to synspunkter representert via internett. Fordi man har lagt spor av det synet du først var ute etter i en situasjon, eller informasjonssøk. Det vil da si at algoritmene forhindrer informasjon som den ikke syns er relevant for deg, å kunne nå frem til deg. Så filterbobler er faktisk algoritmer som brukes av store nettsteder, for å samle inn mengder av informasjon om deg som internett bruker. Og bruker nettopp denne typen informasjon til å kun representere frem informasjon som den syns er etter dine preferanser. Så man kan si at etterhvert så blir man på en måte fanget inn i sin egen boble på nett, fordi algoritmene har lært å kjenne deg.

For eksempel så kan to personer søke akkurat det samme på google, men hver enkelte for frem forskjellige typer informasjon, på grunn av at algoritmene sorterer etter dine spor som du har lagt igjen. Dette er litt nifst egentlig, at informasjon blir holdt tilbake for en hver person!

Kilder:

https://2measteffen.weebly.com/ekkokammer-og-filterbobler.html

https://datascience.berkeley.edu/eli-pariser-beware-online-filter-bubbles/

https://snl.no/filterboble