Hva er blockchain ?

Blokkjeder kan i all enkelthet kalles en logg. Der denne loggen er oppdelt i flere blokker med informasjon. Istedenfor at informasjonen ligger kun ett sted, eller at man må drive å sende denne informasjonen til ulike aktører. Så har de ulike aktørene tilgang til all informasjon, og får beskjed hvis det skulle bli gjort noe endringer i informasjonen. En blokkjede er en kompleks teknologi, som er laget av digital informasjon. 

Blokkjede er en sammensetning av komplekse teknologier, som er laget av ulike digitale informasjoner. Enkelt forklart er det en blokk (som består av digital informasjon), og en kjede (som er den offentlige databasen. Blokken er den delen som har i oppgave å ta vare på all informasjon – for eksempel dato, tid og nettbaserte transaksjoner. De vil også sortere informasjonen etter hvem de ulike partene som er involvert i transaksjonen. Blokkene lagrer også sin egen informasjon, for å kunne skilles fra andre blokker i kjeden. Hver eneste blokk har en unik kode, som blir kalt for ”hash”. Ved å se på hash´en til hver enkelte blokk, kan man skille de fra hverandre. For eksempel hvis man har tenkt til å kjøpe noe på nett, og etter kjøpet så bestemmer du deg for å kjøpe en til av den samme tingen. Selv om da du har foretatt den samme ordren med samme detaljer, så kan man skille disse selv om de er nærmest identiske ved å se på den unike ”hash” de ulike transaksjonene består av. Hvis noen prøver å tukle med en blokk, så vil ”hash” koden forandre seg på blokken, og dermed blir alle andre blokkene i samme kjeden ugyldige. Hash´en til blokk nummer 1, må stå i blokk nr 2 også, samme med blokk 2 til 3. Alle blokkene må ha Hashen til de tidligere blokkene i seg.

Blokkjeder i kryptovaluta

Denne typen teknologi brukes i kryptovaluta. Selve bitcoin protokollen er bygd opp på blokkjeder. Alle Bitcoin transaksjoner blir lagret i blokkjeder. Når en person bruker bitcoin for å betale for noe, så jobber ulike maskiner i bitcoin-nettverket for å bekrefte denne transaksjonen. Men for å kunne gjøre dette, så må maskinene løse et komplekst matematisk problem. Dette problemet er ”hash”, datamaskinene løser dette problemet ved å ”hashe” en blokk. Når den har klart å gjøre det, så vil dets algoritmiske arbeid også ha bekreftet blokkens transaksjon. Den transaksjonen som blir verifisert, og utført blir da lagret i digitale databaser. Og informasjonen blir lagret som en blokk i en blokkjede. Denne informasjonen blir da uforanderlig. 

Hvordan kan dette bli brukt i Norge? 

Ved å bruke blokkjeder i helse sektorer, så vil man kunne øke sikkerheten, personvernet og effektivitet. Man kan også bruke det i offentlige sektorer, til å kunne skape mye sikrere IT-systemer, som ingen kan tukle med. I bransjer der økonomiske transaksjoner står i sentrum, så vil blokkjeder øke effektiviteten, og forhindre uønskede innblandinger fra andre eksterne aktører. Så for eksempel vil blokkjeder passe godt til eiendomsutsalgs bransjen, så eiendomsmeglere burde ta i bruk denne teknologien. 

Min personlige mening er at blokkjeder gir mennesker en mer sikrere måte å foreta en transaksjon på. Da disse blokkjedene er desentraliserte, og ingen kan endre disse. 

Takk for tiden ! 

Kilder:

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp

Én kommentar til “Hva er blockchain ?”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *