Hva er Business Model Canvas

Business Canvas model er et verktøy som kan brukes av både store, og små bedrifter for å fremstille og forme en forretningsmodell som gir oversikt over bedriftens forretningsplan. Business Canvas Model kan også brukes til å lage forretningsplaner fra bunnen av, verktøyet fremstiller en bedrifts verdiløfte, kunder, infrastruktur, kjøp og salg. 

Denne modellen er utviklet av Alexander Osterwalder, og ble først introdusert til verden gjennom boken ”Business Model Generation”. Boken ble sluppet ut i 2010 

Fordeler med en solid Forretningsmodell?

Som bedrift er det veldig viktig å ha en god, og sterk forretningsmodell, jo bedre denne er jo lettere er det å drive bedriften. Grunnen til at mange bedrifter går tidlig konkurs, er fordi de ikke har en klar og god forretningsmodell. 

Det er viktig å ha en forretningsmodell for å kunne sikre seg, mulige investorer og banker. Desto sterkere forretningsmodellen din er, desto mer seriøst ser folk på deg som bedrift. Dette gir en pekepinn på at du er seriøs til det du driver med, og at du har oversikt over hva det vil bety å drive en bedrift. 

«Business Model Canvas består av 9 grunnkomponenter som henger nøye sammen, og som sammen utgjør bedriftens forretningsmodell. Disse klossene viser en logisk fremstilling av hvordan bedriften har tenkt å tjene penger».

De 9 blokkene som utgjør Business Model Canvas:

 • Verdiløfte 

Hva er dine produkter ? 

Verdiløftet i en forretningsmodell beskriver hva man skal tilby til kundene. Hva slags produkter man må tilby for å flere kunder? Hvilke er de problemene man må løse, og hvilke behov kan dine produkter dekke? 

 • Kanaler 

Hvor når du dine kunder, og hvilke kanaler bruker du til å nå dem? 

Kanaler er en beskrivelse av hvordan man som en bedrift skal levere det verdiløftet du har gitt. Hvordan skal dine varer nå frem til dine kunder? Skal man for eksempel selge fra fysiske butikker eller nettbutikker? 

 • Kunderelasjoner 

Hvordan skal du bygge relasjoner, og kunne forholde deg til dine kunder? 

Kunde relasjoner er en beskrivelse av hvor godt forholdet mellom deg og dine kunder er. Jo bedre relasjoner man har med kundene, desto enklere er det å beholde dem som kunder. Hvordan skal man også bygge nye kunderelasjoner med andre potensielle kunder? 

 • Kundesegmenter 

Hvordan deler du opp dine kunder etter kriterier? Hvem er dine kunder ? 

I denne blokken av Business Model Canvas så handler alt om å dele opp sine kunder i ulike kategorier utfra kriterier som du bestemmer. Her så kan man se hvem av kundene er de viktigste kundene for deg. 

 • Ressurser 

Hvem er dine ressurser? Hvilke ressurser er du avhengig av? 

Hvilke ressurser er nødvendige for oss, for å kunne levere verdien ut til kundene. Ressurser kan deles opp i flere kategorier, dette kan være mennesker, finansielle og fysiske ressurser. 

 • Kjerneaktiviteter 

Hvilke aktiviteter fremmer bedre vekst for bedriften? 

Kjerneaktiviteter handler om å finne ut hva man må gjøre som bedrift, for å kunne levere verdiløftet på en best mulig måte. Dette kan for eksempel være å finne ut hvordan man skal markedsføre? 

 • Partnere 

Hvem er dine partnere, som utfører det arbeidet du ikke selv gjør? 

Her så prøver man å finne noen som man kan samarbeide med for å hjelpe deg som bedrift vokse, og hvor man da kan overlate noen oppgaver over til partnerne sånn at man kan fokusere på de viktigste oppgavene i bedriften. 

 • Inntektsstrøm 

Hvordan øker inntekten? Hvor kommer inntekten fra? 

Her så må man se hvilke metoder vil bringe mest inntekt for bedriften. Hvilke priser passer best for våre produkter. 

 • Kostnadsstruktur

Hva er dine kostnader? Øker de eller synker de? Hvor bruker vi mest penger? 

Hvilke kostnader, og utgifter har vi ved å betjene forretningsmodellen? Hvilke ressurser, og aktiviteter koster mest? Hvilke er våre faste og variable kostander, og kan vi gjøre noe for å synke disse kostnadene? 

Hvorfor bruke Business Model Canvas ? 

 • Enkelt å forstå 
 • Kunder og andre aktører, har en enklere forståelse av deg som bedrift. 
 • Økt fokus 
 • Fokuset øker innad i bedriften, fordi man har en plan for hvordan man skal utføre arbeid. 
 • Økt fleksibilitet 
 • Det er enklere for en bedrift å forandre på noen ledd, enn å trenge å forandre en hel bedrift i og med at Business Model Canvas er delt i 9 deler. 
 • Økt kundefokus 
 • Man kan enklere fokusere på kundene, fordi du har en bedre fordeling av dem i ulike kategorier. 
 • Fremstiller nettverk 
 • Man kan vise frem sine nettverk til kunder, for å kunne øke kredibiliteten utad. 
 • Enkelt å kommunisere ut. 
 • Når ting er fordelt i planer, så er det mye enklere å forklare hva ting går ut på og hvorfor man gjør som man gjør. 

Takk for tiden deres!

/Murat Mehaj

Kilder:

https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas

http://alexosterwalder.com

2 kommentarer til «Hva er Business Model Canvas»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *