OKR

I denne ukens blogg skal jeg ta meg tiden til å forklare hva OKR er, og hvordan det blir brukt aktivt i bedrifter rundt i verden. 

Hva er OKR?

Vår foreleser Karl Philip Lund tok tiden til å forklare litt for oss om hva OKR egentlig er, og hvordan vi aktivt kan ta i bruk disse for vår eksamensoppgave. OKR er en type rammeverk for målstyring som videre skaper enighet, og engasjement rundt ulike målsetninger en bedrift har. Samtidig som rammeverket bidrar til å sikre at alle i bedriften jobber i samme retning som målene. Objective forteller om hvilke måloppnåelser bedriften er ute etter, og Key Results er de målbare beregningene man kan gjøre for å sjekke om man beveger seg i riktig retning for å nå målet. Vi skal i vår eksamensoppgave ta i bruk dette rammeverket for å fastsette et mål som vi skal nå, samtidig som vi presenterer del mål som kan bidra til at vi klarer å nå målet. Målene bør være ganske vanskelig å oppnå, dette fordi at vi må sette inn ganske mye innsats og tid for å oppnå resultatet vi er ute etter. Key Results kan måles ved hjelp av en score fra 1/10 til 10/10. Det vil da si 1/10 er det svakeste mens 10/10 er det sterkeste resultatet.

Mange bedrifter som oppnår gode resultater er aktive brukere av OKR rammeverket aktivt, men man kan trygt si at det er også mange bedrifter som ikke bruker OKR i det hele tatt. Bruken av OKR har ført til at mange bedrifter har møtt suksess i markedet, grunnene til dette er at det er enkelt å bruke samtidig som at det bygger opp et godt samarbeid internt i bedrifter på tvers av ulike avdelinger. OKR oppfordrer alle ansatte i bedriften til å jobbe mot de samme målene, dette medfører til økt engasjement og motivasjon når prosessen er i arbeid. 

Hvordan Ta I Bruk OKR i Bedrifter?

OKR sikrer at bedrifter setter seg realistiske mål som er oppnåelige, og disse målene skal helst være korte samtidig som de er komfortable å jobbe seg mot for de ansatte.  Essensen i OKR er å sette mål som er mest mulig konkrete, og det bør ikke være flere enn ett eller to mål av gangen. De ansatte i bedriften må være godt kjent med målene, sånn at de vet hvordan de skal jobbe seg mot disse. Samtidig får de ansatte en oversikt over hva som hender innad i bedriften. Man må også utarbeide strategier for hvordan disse målene skal oppnås med høy grad av effektivitet. Man må kjøre gjennomganger ofte for å få en oversikt over hvor man ligger an med måloppnåelsen, resultatene må kunne være målbare. 

Det er viktig med gjennomganger minst to ganger i løpet av et halvt år, for å sette opp strategier som bidrar til en enklere måte for måloppnåelsene. Essensen med gjennomgangene er for å se hvordan man ligger an i fremgangen og hvilke resultater har man har fått på plass. Dette kan ofte oppfattes som en belastning for de ansatte, men dette er viktig å gjennomføre for å holde en oversikt over hvordan man har beveget seg mot målene. Jo oftere bedriften gjentar målene blant de ansatte, jo mer fokuserte blir de ansatte på de målene som er satt. Dette bidrar til at de ansatte husker målene bedre, samtidig som motivasjonen øker for å oppnå de resultatene som er forventet av bedriften. Man må måle fremdriften ofte, for å få en oversikt over hvordan man ligger an og om det trengs å utføre justeringer på veien for å treffe bedre på resultatene. Hvis man oppdager at gjennomførelsen for å oppnå de ønskelige målene er for lave, må man utføre justeringer i henhold til disse for å kunne sette høyere mål fremover i prosessen. 

Grunner Til Å Bruke OKR 

Vår foreleser Karl Philip har skrevet en oversiktlig tekst om OKR, hvor han spesielt har konkretisert fire relevante grunner til å bruke OKR i en bedrift. 

  • Han konkluderer med at OKR bidrar til at alle ansatte i bedriften får en oversikt over hva som er viktig, fordi kun det viktigste blir tatt med i en OKR “analyse”. OKR skal være så konkret og oversiktlig som mulig. 
  • De ansatte i bedriften får en oversikt over hva som foregår internt. Denne involveringen av de ansatte bidrar til at motivasjonen øker og at veien mot måloppnåelsen blir enklere og kortere. Siden alle jobber i samme retning. 
  • Bedriften får en oversikt over hvordan de ligger an i prosessen for måloppnåelsen. Denne oversikten får de ved å holde ca. 4 møter årlig, der de gjennomgår målet, hva de har oppnådd så langt og fremskrittene de har gjort. 
  • De viktigste målene i bedriften får førsteprioritet, fordi målene blir belyst og satt i høyt fokus. Dette hjelper mot å ikke bruke unødvendige ressurser på mål som ikke er viktige. 

Noen Bedrifter Som Bruker OKR

OKR har blitt tatt i bruk av mange store og små bedrifter. Noen bedrifter som spesielt har utmerket seg på bruken av OKR er Amazon, Facebook, Twitter, og Spotify. Disse bruker OKR rammeverket aktivt i bedriften, og man kan trygt si at disse resultatene synes på grunn av all den suksessen disse bedriftene har oppnådd. Man kan ikke si at hele suksessen ligger i bruken av OKR, men man kan konkludere med at OKR er en hovedingrediens bak suksessen. 

Da har jeg prøvd å forklare litt hva OKR er, og hvordan det kan brukes aktivt i en bedrift. Jeg håper på at dere lesere får en bedre forståelse for dette rammeverket, og kanskje kan ta i bruk dette videre i fremtiden noen gang. Man får mange fordeler ved å ta i bruk dette fenomenet, det har vår foreleser Karl Philip nevnt et par ganger. 

Kilder

https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper

Én kommentar til “OKR”

  1. Hei Murat! Så gøy å se at du har skrevet langt nok. Bra jobba! Dette innlegget er godt skrevet. Det eneste jeg savner er evt flere bilder/video. Ellers bra jobba. Keep up the good work!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *